Tội nghiệp cậu em trai thèm lồn chị gái ra tay tương trợ kịp thời