Em cứ gợi chịch như này thì anh xem bóng đá làm sao