Bị bạn trai cắm sừng, nữ sinh liền đi tìm bạn trai mới